Ogólnopolski Dzień Tornistra

e3017719190ff1e83db12ee09e7beada XLW dniach 18 – 19 października 2018 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego przeprowadziła w naszej szkole ocenę obciążenia uczniów tornistrami i plecakami.

Badaniem objęto 275 uczniów z klas I – VIII w szesnastu oddziałach (w dwóch klasach z tego samego rocznika). Pomiarów dokonywano w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej. Do oceny niezbędne były dwa pomiary – jeden to pomiar ciężaru ciała ucznia, drugi pomiar to ciężar spakowanego plecaka.

Na ogólną liczbę 275 uczniów przebadanych w szkole:

• u 100 uczniów (36,4%) stwierdzono, że waga tornistra stanowiła do 10% masy ciała,
• u 129 uczniów (46,9%) stwierdzono, że waga tornistra stanowiła od 10% do 15% masy ciała,
• u 46 uczniów (16,7%) waga tornistra przekraczała 15% masy ciała.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, tornister:

• nie powinien ważyć więcej niż 10 – 15 % masy ciała ucznia;
• powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców;
• jego ciężar powinien być rozłożony równomiernie;
• cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej;
• powinien mieć równe, szerokie szelki;
• tornister należy nosić na obu ramionach i ważne jest, aby:
  -długość szelek umożliwiała swobodne władanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
  -dodatkowe zapięcie spinało szelki z przodu klatki piersiowej.

Na przekroczenie dopuszczalnej wagi tornistrów lub plecaków mają wpływ przede wszystkim:

• obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w planie nauczania w danym dniu;
• noszenie dodatkowych książek i słowników;
• noszenie rzeczy niezwiązanych bezpośrednio z planem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami;
• nieodpowiedni materiał, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 do 2 kg).

Ciężki tornister może powodować nasilenie bólu pleców, zmniejszenie pojemności płuc, sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie prowadzić do skrzywienia kręgosłupa.

Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, prosimy Rodziców o kontrolowanie zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów do szkoły rzeczy zbędnych. Jednocześnie przypominamy, że wszyscy uczniowie naszej szkoły mają możliwość bezpiecznego przechowywania podręczników i materiałów edukacyjnych w szkole w indywidualnych szafkach uczniowskich.

Notatkę przygotowano na podstawie informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku.

Małgorzata Bartos - Piątkowska