Ślubowanie klas pierwszych

miniW czwartkowe popołudnie 24 października 2019r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani dyrektor Małgorzata Bartos – Piątkowska, rodzice oraz bliscy uczniów, przedstawiciele Rady Pedagogicznej: p. Aneta Mikołajewska i p. Irena Milczarek oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Karina Lemanowicz.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia dzieci przez wychowawczynie: p. Marię Fortas, p. Małgorzatę Matyaszek i p. Wioletę Smolińską w rytm utworu „Marsz Radetzkiego” Johanna Straussa.

Po serdecznych słowach powitania przez starsze koleżanki i kolegę każda z trzech klas pierwszych przedstawiła swój program artystyczny. Pierwszoklasiści pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki i prezentowali swoje zdolności taneczne. Gratulujemy małym artystom udanych występów!

Po zakończeniu programów artystycznych nastąpiło uroczyste złożenie ślubowania na sztandar Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym. Pierwszoklasiści w obecności zgromadzonych gości złożyli przyrzeczenie. Ślubowali być dobrymi Polakami, uczniami i kolegami. Obiecali swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie Pani Dyrektor pasowała wszystkich spośród sześćdziesięciu trzech pierwszaków na uczniów naszej szkoły. Panie wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy, a pani Karina Lemanowicz – upominki (liczydła) ufundowane przez Radę Rodziców.

Uroczystość była bardzo udana, dostarczyła wielu wrażeń i wzruszeń nie tylko dzieciom, ale wszystkim licznie zgromadzonym gościom.