20 listopada - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka – konstytucyjny jednoosobowy organ władzy państwowej ustanowiony artykułem 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997, po raz pierwszy powołany w 2000 Obecny rzecznik: Mikołaj Pawlak

20listopada

prawa

Pokój praw dziecka

Dzień praw dziecka

Unicef - Konwencja praw dziecka