Dzień Papieski - zbiórka na stypendia dla ubogiej młodzieży

miniW dniu 9 października z okazji XX Dnia Papieskiego pod hasłem „TOTUS TUUS” w naszej szkole oraz w niedzielę 11 października w kościele w Maszewie Dużym wolontariusze z klas VIII po raz kolejny włączyli się w akcję Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia” i przeprowadzili zbiórkę pieniężną. Fundacja ta od 20 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

W tym roku pomocą zostało objętych ok. 2000 osób z 40 diecezji Polski. Stypendium mogli otrzymać uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy oraz szkół średnich. Zadaniem Fundacji jest również propagowanie nauczania św. Jana Pawła II oraz upamiętnianie Jego Pontyfikatu, a także wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i zaangażowania się w akcję.