Warsztaty w Murzynowie

mini11 października 2018r. uczniowie klas drugich szkoły podstawowej byli na wycieczce w Murzynowie w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym, który jest terenową placówką Uniwersytetu Warszawskiego.

Warto dodać, że Murzynowo to prastara nazwa pochodząca od słowa „murzyć”, czyli zachmurzyć. Tutaj pani Aleksandra Karasiewicz (absolwentka naszej szkoły) zaprezentowała dzieciom funkcjonowanie stacji meteorologicznej. Drugoklasiści zwiedzili obszar pomiarowy oraz zapoznali się z przyrządami do pomiaru i obserwacji pogody. Poznali także zasady działania przyrządów meteorologicznych takich jak: heliograf, wiatromierz, deszczomierz tradycyjny, deszczomierz Hellmanna, pyłomierz, ewaparometr, klatka meteorologiczna oraz z termometry gruntowe.

Następnie zwiedzali drewnianą, pokrytą strzechą chatę, wzniesioną w początkach ub. stulecia. Profesor Jacek Olędzki, etnolog z Uniwersytetu Warszawskiego, zgromadził w niej wiele pamiątek po dawnych mieszkańcach wsi - narzędzi gospodarczych i rybackich. Na podwórzu chaty zobaczyli nagrobek z pięknie kutym żelaznym krzyżem. Na drewnianym parkanie wisiały kolejne krucyfiksy i stare, żeliwne tabliczki nagrobne. Te nagrobki to pozostałość po wędrownym kamieniarzu, który wybudował tę chatę. Skromne muzeum poświęcone jest pamięci Stanisława Murzynowskiego, który urodził się w Murzynowie w 1526 lub 1528 r. i był autorem pierwszego przekładu Nowego Testamentu na język polski i pierwszej „Ortografii polskiej”. Kolejną atrakcją wycieczki było spotkanie z pracownikiem Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, który przybliżył uczniom dziedzinę dendrologii i powiedział, na czym ona polega. Razem z nim dzieci rozpoznawały różne gatunki drzew. Pełni nowej wiedzy, którą wykorzystają w życiu, bezpiecznie wrócili do szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowały p.: K. Kucicka, B. Rękawek i R. Szulborska.