Wymagania edukacyjne z muzyki dla klas IV-VI

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klas IV-VI

Celująca:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu wysokim, a ponadto:

- czynnie uczestniczy w zajęciach;

- bierze udział w koncertach

- podejmuje dodatkowe zadania;

- angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły;

- reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych.

Bardzo dobra:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu bardzo dobrym, a ponadto:

- wykazuje aktywną postawę na zajęciach;

- wyróżniająco wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

- uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe;

- potrafi obronić swój pogląd;

Dobra:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, a także:

- zwykle pracuje systematycznie;

- poprawnie formułuje wnioski;

- odpowiednio wywiązuje się z powierzonych mu ról;

- uzyskuje oceny dobre cząstkowe.

Dostateczna:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym, oraz:

- nie zawsze pracuje systematycznie;

- nie chętnie podejmuje działania;

- rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych;

- czasami poprawnie formułuje wnioski;

- najczęściej uzyskuje oceny dostateczne;

Dopuszczająca:

Otrzymuje ją uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

- nie pracuje systematycznie;

- biernie uczestniczy w dyskusjach;

- nie formułuje wniosków;

Niedostateczna:

Otrzymuje ją uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował zakresu wiedzy i umiejętności programu nauczania, oraz:

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;

- nie wykazuje żadnej chęci do poprawy oceny.

gminabip  men     kur 

efs 

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine