Rada Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor szkoły: 

            Małgorzata Bartos – Piątkowska

Wicedyrektor szkoły:

            Jarosław Okrąglewski

Pedagodzy szkolni:

            Magdalena Górczyńska

            Monika Prusaczyk

Psycholog szkolny:

           Magdalena Chętka

Logopedzi szkolni:

            Agata Barcińska

            Monika Prusaczyk

            Elżbieta Robakiewicz           

Bibliotekarz szkolny:

            Renata Szulborska

Doradca zawodowy:

            Ewa Zembik

Nauczyciel biologii:

            Iwona Rybicka

Nauczyciel chemii:

            Iwona Rybicka

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

            Magdalena Górczyńska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

            Aleksandra Brzozowska

            Joanna Dylewska

            Maria Fortas

            Krystyna Kucicka

            Małgorzata Matyaszek

            Olga Szygoska – zastępstwo za Joannę Pacuła

            Beata Rękawek

Nauczyciel fizyki:

            Jerzy Kruczyński

Nauczyciel geografii:

            Jacek Załęski

Nauczyciele historii:

            Beata Gołębiewska

            Jacek Załęski

Nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych:

            Grzegorz Kranc

            Ewa Kubacka

            Piotr Lewicki

            Jarosław Okrąglewski

            Beata Rękawek

 Nauczyciele języka angielskiego:

            Anna Guzanek

            Martyna Jaglińska

            Anna Szymańska

            Artur Szymański

Nauczyciel języka niemieckiego:

            Ewa Zembik

            Justyna Posiadeł

Nauczyciele języka polskiego:

            Joanna Borkowska

            Sylwia Szymańska

            Joanna Trzcińska

            Wiesława Zaborowska

            Marek Zachaj

Nauczyciele matematyki:

            Sylwia Król – zastępstwo za Monikę Olewnik

            Piotr Lewicki

            Jarosław Okrąglewski

            Agnieszka Salamon

            Anna Żółtowska – zastępstwo za Annę Szałach

Nauczyciel muzyki:

            Jerzy Gawliński

Nauczyciel plastyki:

            Marzena Bonkowska

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych:

            Irena Milczarek

            Karolina Mazurek – zastępstwo za Monikę Wiśniewską

            Wioleta Smolińska – zastępstwo za Emilię Żochowską

Nauczyciele przyrody:

            Ewa Kubacka

            Łukasz Rakowski

Nauczyciele religii:

            Ks. Henryk Lipka

            Aneta Mikołajewska

            Elżbieta Załęgowska

Nauczyciele rewalidacji:

            Agata Barcińska

            Marek Zachaj

Nauczyciele szachów:

            Aleksandra Brzozowska

            Artur Szymański

Nauczyciel techniki i zajęć technicznych:

            Marzena Bonkowska

            Joanna Borkowska

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

            Jacek Załęski

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

            Aneta Mikołajewska

            Irena Milczarek

            Jacek Załęski

Nauczyciele wychowania fizycznego:

            Agnieszka Kowalewska

            Jacek Obrębski

            Łukasz Rakowski

            Krzysztof Zdziemborski

Nauczyciele terapii pedagogicznej:

            Magdalena Górczyńska

            Joanna Trzcińska

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej:

            Agnieszka Kowalewska

Nauczyciele świetlicy:

            Aneta Bielska

            Marta Durzyńska

            Justyna Libura

            Joanna Słomska